Luôn Tươi Sạch - Hoa quả

luontuoisach.com Protect your .Com domain name. Buy,contact Email: ourdream2008@live.com

Tri cay nhập khẩu từ Php
  Tri cay nhập khẩu từ Ukraine
  Tri cay Việt Nam
  Hoa quả đến từ Ai Cập
  Tri cay nhập khẩu từ Singapore
  Tri cay nhập khẩu từ Chi L
  Tri cay nhập khẩu từ Peru
  Tri cay nhập khẩu từ Hn Quốc
  Tri cay nhập khẩu từ Nam Phi
  Tri cay nhập khẩu từ Mỹ
  Tri cay nhập khẩu từ New Zealand
  Tri cay nhập khẩu từ Australia
  Tri cay nhập khẩu từ Canada

  To   L
   Kiwi   Nho
   Cherry   Cam
   Na   Mận
   Việt Quất   Quyt
   Dau Tay   Đo
   Hồng   Gi thng
   Đồ khô

Tuyển dụng nhan vin thu ngan thng 06/2016

TUYẾN NHÂN VIN THU NGÂN THNG 6/2016

1. CÔNG VIỆC CHNH

+ Trực tiếp tnh tiền v thu tiền khch hng
+ Hỗ trợ nhan vin bn hng
+ Kiểm sot hng nhập, xuất, tồn kho
+ Kiểm sot thu chi tại cửa hng
...

2. YU CẦU

+ C t nhất 1 năm kinh nghiệm lm thu ngan hoặc bn hng

+ Ưu tin cc bạn c kinh nghiệm bn hng tri cay

+ Nhanh nhẹn, trung thực, chịu kh

+ Khả năng giao tiếp tốt
...

3. THU NHẬP V PHC LỢI

+ Lương từ 4.000.000 trở ln, lương tăng theo năng lực v thời gian

+ Được hưởng cc chế độ của Công ty v theo luật LĐ hiện hnh
Domain name snatch, domain name transaction, domain name sale, domain name investment, as well as

© 2017 Theluckydomain